خودتان را پرورش دهید

ضمیر درونتان برای رشد و پرورش به خود بیرونی اتان متکی است، بنابراین برای خودتان اهمیت قایل شوید و در طول روز با خودتان بسیار مهربان باشید. هنگامی که لباس می پوشید، غذا می خورید، راه می روید یا رانندگی می کنید عجله نکنید – خونسرد باشید.با کلام مثبت و حمایت کننده خود را پرورش دهید زیرا روحتان با تعریف و تمجید شکوفا می شود.پیوسته با صدای آرام یا بلند به خود بگویید (دوستت دارم) هنگامی که به خود مهربانی می کنید بیشتر آمادگی دریافت محبت را پیدا می کنید.

گردآورنده مطلب : شکوفه شریفی روزبهانی کارشناس علوم تربیتی از فروردین ۱۳۵۷ تا اکنون با تدریس در تمام پایه های ابتدایی، از دهه ی ۱۳۷۰ تا مهرماه ۱۳۸۸ با اداره ی آموزش و پرورش در زمینه ی شیوه های نوین تدریس،ارزشیابی توصیفی، بارش فکری ،طراحی سوالها ی امتحانات نهایی ، بازرسی حوزه های تصحیح اوراق نهایی ،مدرس ضمن خدمت کتابهای جدیدالتالیف (بخوانیم و بنویسیم و هدیه های آسمانی ) پایه پنجم، در خدمت همکاران منطقه ۶ بوده، هم اکنون با شابستگان خرد همکاری دارد.