پیام مشاور:‏تحقیقات جدید روانشناسی نشون داده که یکی از ویژگی های اصالت و شخصیت سالم هر فرد «واقعی بودن» هست! ‏«واقعی بودن» یعنی فرد نقابی نداشته باشه و همون رفتاری رو انجام بده که خودش هست نه رفتاری که همش تظاهره! به نظرم چقدر زیباست که آدم فارغ از اهمیت قضاوت دیگران «خودِ واقعیش» باشه! همچین در مطالعات تفاوت های فردی، واقعی بودن با سلامت روانی مرتبط بوده و به عنوان یک پیامد اصلی رشد سالم و روان درمانی مؤثر در نظر گرفته شده است محققان شخصیت، بین خود واقعی و کاذب تمایز قائل شدن و اولی را مظهر شخصیت سالم میدونن.

گردآورنده مطلب : شکوفه شریفی روزبهانی کارشناس علوم تربیتی از فروردین ۱۳۵۷ تا اکنون با تدریس در تمام پایه های ابتدایی، از دهه ی ۱۳۷۰ تا مهرماه ۱۳۸۸ با اداره ی آموزش و پرورش در زمینه ی شیوه های نوین تدریس،ارزشیابی توصیفی، بارش فکری ،طراحی سوالها ی امتحانات نهایی ، بازرسی حوزه های تصحیح اوراق نهایی ،مدرس ضمن خدمت کتابهای جدیدالتالیف (بخوانیم و بنویسیم و هدیه های آسمانی ) پایه پنجم، در خدمت همکاران منطقه ۶ بوده، هم اکنون با شابستگان خرد همکاری دارد.