خواندن جزو بهترین روش‌هایی است که ما برای بررسی زندگی‌مان در اختیار داریم. ما از طریق مقایسۀ خودمان با شخصیت‌های ادبی —با آنچه انجام می‌دهند و نمی‌دهند، با آنچه آنها را برمی‌انگیزد تا به شکل خاصی عمل کنند، با نحوۀ احساس کردن و اندیشیدنشان— از چیزهایی دربارۀ خودمان آگاه می‌شویم. خواندن حس تنهایی‌مان را نیز کاهش می‌دهد، چراکه ما را با دیگران پیوند می‌دهد.اگر هر روزِ هفته، تمام‌وقت و دیوانه‌وار، در حال کار و فعالیت باشیم، کتاب خواندن راهی است تا رابطۀ خود را با ضرب‌آهنگ و عادات زندگی روزمره تغییر دهیم. کتاب‌ها نیازمند توجه ما هستند؛ از ما می‌خواهند حین کاری که سرگرم انجامش هستیم درنگ کنیم و بر آنها متمرکز شویم.

آدمی همان است که می‌خواند
راهنمای عملی خوب خواندن
رابرت دی‌یانی
ترجمۀ علی ظفر قهرمانی‌نژاد

گردآورنده مطلب : شکوفه شریفی روزبهانی کارشناس علوم تربیتی از فروردین ۱۳۵۷ تا اکنون با تدریس در تمام پایه های ابتدایی، از دهه ی ۱۳۷۰ تا مهرماه ۱۳۸۸ با اداره ی آموزش و پرورش در زمینه ی شیوه های نوین تدریس،ارزشیابی توصیفی، بارش فکری ،طراحی سوالها ی امتحانات نهایی ، بازرسی حوزه های تصحیح اوراق نهایی ،مدرس ضمن خدمت کتابهای جدیدالتالیف (بخوانیم و بنویسیم و هدیه های آسمانی ) پایه پنجم، در خدمت همکاران منطقه ۶ بوده، هم اکنون با شابستگان خرد همکاری دارد.