یک روز در یک کارگاه شاد به همراه دانش آموزان و اولیا گرامی سال تحصیلی 1401-1402