نمونه ای از یادگیری مهارت کامپیوتر و استفاده از آن در کنفرانس پایه سوم سال تحصیلی 1402-1403

گردآورنده مطلب : ادمین وب سایت، چند سال هست که با مجموعه شایستگان خرد همکاری داره و با کمک کادر مدرسه مطالب رو برای مخاطبین وب سایت آماده و منتشر میکنه